Spôsob úhrady

Prepravné je uhrádzané prevodom na účet pred naložením vašich vecí. Výnimku tvoria podnikateľské subjekty, ktorým je možné vystaviť faktúru až po preprave so splatnosťou 7 dní (musí prejsť odsúhlasením riaditeľa).